Joël en Jael deel 2.

Het is voor Janwillem even schakelen, maar nadat hij klaar is met het schrijven van het negende deel in de serie “Floris de minstreel”, ligt er al weer een nieuwe klus op hem te wachten.

In het tweede deel van de serie over de tweeling Joël en Jael, bezoeken de kinderen, samen met hun opa en oma, allerlei verschillende musea. Dat ze daarbij weer de nodige grappige dingen beleven, zal niemand verbazen.

Ook voor “Joël en Jael op museumtoer” hoopt Daan van Oostenbrugge weer een heleboel mooie, grappige tekeningen te maken!

Aan de slag dus!

Floris deel 9: De vijand uit het oosten

Het is zo ver! De ruwe versie van het negende deel in de serie “Floris de minstreel” is klaar.

Na hun avonturen in Rome reizen Floris en Dolf, samen met de Vlaamse ridder heer Gezinus en zijn soldaten Emiel en Seppe, terug naar de Lage Landen. Op weg daar naartoe besluit heer Gezinus een kleine omweg te maken langs het kasteel van heer Armando, een andere Tempelier. Als ze daar aankomen blijkt het kasteel vrijwel verlaten te zijn en horen ze dat de kasteelheer, samen met een groot deel van zijn soldaten en ander personeel, is weggevoerd door een onbekende vijand.

Heer Gezinus voelt zich als Tempelier verplicht hem te gaan zoeken en zo mogelijk te bevrijden uit de handen van de ontvoerders. Dolf en Floris besluiten hem daarbij zo goed mogelijk te helpen.

Of ze erin slagen de kasteelbewoners te redden, is DV vanaf dit najaar te lezen in: “De vijand uit het oosten”.