De wedloop

Bijbeltijd – deel 4

4

Een zoektocht in het spoor van Paulus

Dit is het boeiende verhaal van de Germaanse slaaf Wolfgang, die in de eerste eeuw van onze jaartelling door de Romeinse legers naar Rome wordt gebracht en later naar Athene wordt verkocht. In Griekenland ontwikkelt Wolfgang, die inmiddels de naam Quintus heeft gekregen, zich tot een geduchte marathonloper. Als hij de marathon van Athene heeft gewonnen, denkt hij dat zijn problemen voorgoed tot het verleden behoren.

Quintus vraagt zijn meester – Tromelios, de hogepriester van Pallas Athene – om de hand van zijn dochter. Voor hij echter met haar mag trouwen moet Quintus een belangrijke opdracht uitvoeren: Tromelios verlangt van hem dat hij op zoek gaat naar Paulus. De apostel heeft ongeveer twee jaar eerder de boodschap van het eeuwige leven in Athene gepredikt en Tromelius veinst dat hij daarover graag meer wil weten. Quintus weet niet dat de sluwe hogepriester tot het uiterste zal gaan om deze opdracht te laten mislukken…

Klik op een omslag…

‘De wedloop’ heeft Janwillem oorspronkelijk geschreven als vervolgverhaal voor het Nederlands Dagblad. Elke dag verscheen er ongeveer een bladzijde. Janwillem heeft het verhaal zo geschreven, dat er aan het eind van elke dag een stukje spanning werd opgebouwd, zodat de lezers de volgende dag graag verder wilden lezen. Voor het verhaal heeft dit gevolgen. Er gebeurt relatief veel en de beschrijvingen van de omgeving, de gevoelens van Quintus en de andere personen in het verhaal blijven wat onderbelicht.

Toch is Janwillem wel tevreden over het boek. Quintus gaat op zoek naar Paulus, omdat hij dat moet van de heidense priester Tromelios, maar hij vindt uiteindelijk God. Op zijn zoektocht ontmoet hij regelmatig christenen, die hem verder op weg helpen zonder er iets voor terug te vragen. Hij ontdekt dat geloven in de gekruisigde Jezus Christus de enige manier om het eeuwige leven te verkrijgen. Quintus jaagt in het verhaal ook een droom na, trouwen met Irina, terwijl hij het geluk binnen handbereik heeft.

In het boek wordt uiteindelijk ook duidelijk dat het niet gaat om mensen, zoals Paulus, maar om God. Hij gebruikt mensen om anderen de weg naar Hem te wijzen.

In 2009-2010 is het verhaal, in verkorte vorm, opnieuw als vervolgverhaal verschenen. Ditmaal in de Elisabethbode, een blad van en voor christenen.

 

12 jaar en ouder

ISBN 90 5551 139 0

Illustrator: n.v.t.
Omslag: Kees van Scherpenzeel

Eerste druk 1999