Raadsels rond een kluizenaar

Spanning – deel 3

In de zomervakantie logeren Mark en Sanne bij hun vrienden Stef en Irene. Ze gaan er veel op hun mountain-bikes op uit en dringen diep door in een bijna onbegaanbaar bos.
Daar doen ze een verrassende ontdekking… In een oude jachthut blijkt al vele jaren een man te wonen die met niemand contact wenst te hebben. Alleen de boswachter weet dat hij als een kluizenaar in het bos verblijft.

De kinderen komen door bijzondere omstandigheden toch met hem in contact en hij vertelt hun over zijn leven. Als soldaat heeft hij na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië gevochten. Daar zijn dingen gebeurd, die hij als een groot geheim met zich meedraagt. De komst van de vrienden verstoort het rustige leven van de kluizenaar, maar hij waardeert hun bezoeken wel. Op zekere dag blijkt dat ook hij en de kinderen elkaar hard nodig hebben, om te ontkomen aan een groot gevaar.

Klik op een omslag…

Net als ‘Het geheim van de verborgen grot’ is ‘Raadsels rond een kluizenaar’ een raamvertelling. Dat wil zeggen dat er een verhaal binnen een verhaal wordt verteld. Piet Prins deed dat in ‘Snuf en de verborgen schat’ en Janwillem vond het leuk dat ook eens te proberen.

Hij had er ook voor kunnen kiezen, gewoon het verhaal van een soldaat tijdens de politionele acties in het toenmalige Nederlands-Indië , maar heeft dat bewust niet gedaan. Maar goed ook, want ongeveer tegelijk met dit boek verscheen een boek van Bert Wiersema over dit onderwerp.

In ‘Raadsels rond een kluizenaar’ probeert Janwillem duidelijk te maken dat gebeurtenissen uit het verleden van grote invloed kunnen zijn op het heden. De oorlog in Nederlands-Indië is zo ingrijpend geweest voor de kluizenaar uit het verhaal, dat hij daarna nooit meer normaal heeft kunnen functioneren.

Janwillem hoopt dat het hem is gelukt iets van de zinloosheid van oorlogen duidelijk te maken. Het boek heeft min of meer een open einde. De lezers mogen zelf uitmaken wat beter is voor de kluizenaar, overleven of sterven. Als hij zelf die jluizenaar was, zou hij het wel weten…

 

12 jaar en ouder

ISBN 90 5551 181 1

Illustrator: Dick van de Pol
Omslag: Dick van de Pol

Eerste druk 2000