Toneelstukken

Behalve boeken heeft Janwillem ook een aantal toneelstukken geschreven. Meestal voor een Oranjeavond, maar ook wel eens op verzoek van een school, die een geen musical kon vinden voor een groep van meer dan 30 kinderen.

Het zijn allemaal blijspelen, vaak met een aantal door Janwillem geschreven liedjes erin. Een aantal ervan is tijd- of plaatsgebonden. Dat geldt niet voor de hieronder genoemde stukken.

In De verliefde prinses hebben een koning en zijn dochter heel verschillende ideeën over het huwelijk.

In Samen sterk krijgt een graaf die krap bij kas zit bezoek van een wrede hertog, die zoekt naar een aanleiding om het kasteel van de graaf aan te vallen. De inwoners van het dorpje bij het kasteel staan voor de keus: helpen we de graaf, of kiezen we toch voor de hertog? In dit verhaal spelen de dochter van de graaf, een eenvoudig dorpsmeisje en een verliefde dorpsjongen een belangrijke rol.

In De troonopvolger staat een oude koning voor een bijna onmogelijke opgave. Wie van zijn vier kinderen kan hem het beste opvolgen als koning of koningin? En wat voor rol spelen de partners van zijn zonen en dochters hierbij? Gelukkig heeft hij een wijze raadsheer en een hofnar die overal de draak mee steekt.

De koning komt is een parabel. De burgemeester van een stadje krijgt een brief dat de koning zijn gemeente met een bezoek wil vereren. Er staat alleen niet bij wanneer dat zal zijn. Omdat hij wil dat de koning een goede indruk zal krijgen, neemt hij maatregelen die niet voor alle gemeenteleden even goed uitpakken …

Dit laatste stuk heeft Janwillem geschreven als inleiding op een serie avonden over gemeenteopbouw in de kerk waar hij lid van is.

Voor al de bovengenoemde toneelstukken geldt dat Janwillem ze kosteloos beschikbaar stelt aan (toneel)groepen die ze ook op willen voeren. Ze kunnen contact met hem opnemen via deze website.