50 jaar omzien in dankbaarheid

Gereformeerde Basisschool Johannes Calvijn te Hoogeveen

In verband met het vijftig jarig bestaan van de school werd er een jubileumcommissie in het leven geroepen, die de festiviteiten op deze dag voorbereidde en organiseerde. Deze commissie heeft ook het initiatief genomen tot de samenstelling van dit boek. Daarnaast werd er o.a. ook een reünie georganiseerd. In deze commissie zaten oud-bestuursleden, leerkrachten, oud-leerlingen en vertegenwoordigers van ouders zowel uit Hoogeveen als uit de “buitendorpen”.

De tekst voor dit jubileumboek is geschreven door een oud-leerling van de school: Janwillem Blijdorp. Hij heeft al meer dan dertig jeugdboeken en romans op zijn naam staan.
De vormgeving en de illustraties van dit boek zijn verzorgd door de jonge, grafisch ontwerper Rik Bakker uit Groningen. Zijn werk kan worden bekeken op zijn website www.rikbakker.nl

Klik op een omslag…

Net als het boekje over Noordscheschut is dit jubileumboek een buitenbeentje in het oeuvre van Janwillem Blijdorp. Het is immers geen verzonnen verhaal, maar de beschrijving van een stukje historie. Dat maakte het schrijven ervan ook een stuk lastiger, want anders dan in zijn ‘gewone’boeken, kon hij niet vrijuit fantaseren.

De opzet van het boek is door Janwillem gekozen. Hij wilde geen dorre opsomming van feiten, cijfers en jaartallen, maar een levendig verhaal, waarbij de ontwikkelingen rond de school in de vijftig jaar van het bestaan werden bekeken door leerkrachten en oud-leerkrachten, ouders, leerlingen en oud-leerlingen. Al met al is het, mede door de vele foto’s en de afwisselende lay-out, een mooi, toegankelijk boek geworden, waar de lezers met genoegen in lezen en bladeren.

 

Drukkerij Giethoorn Ten Brink BV in Meppel

Verschenen in 2007