De gestoorde geleerde

Teamdossier – deel 2

Als in een korenveld geheimzinnige ‘graancirkels’ worden ontdekt, krijgen Remco en Marieke opdracht om er voor het Christelijk Dagblad een reportage over te maken.

Ze komen al snel in contact met mensen die vertellen dat ze in het bestaan van buitenaardse vliegende objecten geloven. Eén van hen, professor Geertsema, vindt het zelfs goed dat ze er bij hem thuis over komen praten. Remco’s broer en zus, Christiaan en Christine, mogen ook mee.

Remco denkt dat het bezoek aan de professor een mooie gelegenheid biedt om de lezers van de krant over deze onzin te informeren. Hij weet echter niet dat de professor een bijnaam heeft: de gestoorde geleerde…

In de villa van de professor horen Christiaan en Christine geheimzinnige klopsignalen. Daarom besluit het viertal om na hun bezoek, als de professor niet thuis is, terug te gaan. Ze lopen echter in de val en worden bijna het slachtoffer van een zeer gevaarlijk experiment.

Klik op een omslag…

‘De gestoorde geleerde’ is een heel apart boek, waarbij Janwillem zijn fantasie de vrije loop heeft gelaten. Misschien wel iets te vrij, want hij moest er heel wat aan versleutelen, voordat de uitgever het boek wilde uitgeven.

Aanleiding voor het schrijven van dit boek was een bericht in de krant over geheimzinnige graancirkels. Ieder jaar, als het koren rijp is en er weinig schokkend nieuws te melden is, verschijnen dergelijke berichten in de kranten. In negen van de tien gevallen blijken het gewoon kwajongensstreken te zijn, maar soms is er geen logische verklaring voor die cirkels te vinden. Er zijn mensen die beweren dat ze worden veroorzaakt door buitenaardse luchtschepen, zogenaamde UFO’s.

Janwillem twijfelt er zeer sterk aan, -hoewel voor God niets onmogelijk is- dat er leven op andere planeten is. Voor zijn boek ging hij op zoek naar een andere verklaring en bedacht uiteindelijk de visie van de gestoorde geleerde Geertsema: UFO’s zijn tijdmachine’s uit de toekomst. Onzin natuurlijk, want wat geweest is, is geweest en je kunt niet terugreizen in de tijd, maar Geertsema denkt daar anders over. Tweehonderd jaar geleden geloofde immers ook niemand dat de mensen ooit zouden kunnen vliegen, laat staan dat er mensen zouden kunnen reizen in de ruimte en kunnen landen op de maan.

Hoe het boek afloopt, kunnen de lezers zelf ontdekken. Janwillem vindt in ieder geval dat hij een spannend boek heeft geschreven, waarbij de lezers aan het denken worden gezet. Zal het ooit mogelijk zijn in de tijd te reizen en bestaan er nu wel of geen UFO’s?

 

12 jaar en ouder

ISBN 90 5551 182 X

Illustrator: Dick van de Pol
Omslag: Dick van de Pol

Eerste druk 2000

Tweede druk 2000