Spelen met vuur

Vlinderserie – deel 2

Marjolein van den Heuvel, de jongste dochter van Jan en Margriet uit “VLUCHT IN VEILIGE HANDEN”, gaat voor een jaar als au pair in Parijs werken. Daar ontmoet ze Janvier, een jonge Fransman, die van God niets wil weten, maar zij heil zoekt bij horoscopen en ‘glaasje draaien’. In haar pogingen Janvier mee te krijgen naar de kerk, gaat Marjolein zo ver dat ze besluit, om hem tegemoet te komen, een keer zo’n sessie met ouijabord bij te wonen.

Al spoedig blijkt echter dat zij niet in staat is Janvier naar God te trekken, maar dat de duivelse geesten, door haar zelf opgeroepen, steeds meer beginnen haar leven te beheersen. Pas als Peter, een vriend van haar broer Koen, haar er op wijst dat ze speelt met vuur, komt Marjolein tot de ontdekking dat ze verkeerd bezig is. Maar is er nog wel een weg terug?

Occulte zaken zijn ‘in’ momenteel. Ook onder de christelijke jeugd komt het regelmatig voor dat groepjes proberen door middel van ‘glaasje draaien’ in contact te komen met geesten.

Dit boek ontkent de mogelijkheid geesten op te roepen niet. Wel probeert de schrijver aan de hand van het verhaal te waarschuwen voor de gevolgen van deze zogenaamd onschuldige spelletjes. Want één ding staat voor hem vast: een poging doen in contact te komen met het bovenaardse is “Spelen met Vuur”.

Klik op een omslag…

 

Niet lang na het verschijnen van ‘Vlucht in veilige handen’ schreef Janwillem een tweede roman, ‘Spelen met vuur’. Hoofdpersoon in dit boek was een bijfiguur uit zijn eerste roman. Op de jeugdvereniging waar hij destijds leider van was, kwam dit onderwerp aan de orde. Veel mensen doen zaken als glaasje draaien en andere occulte spelletjes af als totale onzin, maar volgens Janwillem is dit te kort door de bocht. De duivel doet er alles aan de mensen van God af te trekken en voor zich te winnen en gebruikt daarvoor ook bovennatuurlijke middelen. In de Bijbel waarschuwt God voortdurend voor boze geesten. Je mag je er niet mee inlaten. Als ze niet zouden bestaan, zou er waarschijnlijk ook geen aandacht aan worden besteed. In de tijd dat Jezus op aarde was, verdreef hij de boze geesten uit mensen. Ook Saul, in het Oude Testament, bezocht een vrouw in Endor om de geest van Samuël voor hem op te roepen. Het lukt de vrouw inderdaad een geest op te roepen, die Saul zijn vreselijke einde voorspelt.

‘Spelen met vuur’ is daarom niet alleen een boeiend boek, maar ook bedoeld als waarschuwing voor de lezers. Als je boze geesten toelaat in je leven, is het niet gemakkelijk er weer vanaf te komen. Begin er dus nooit aan.

Zelf vindt Janwillem ‘Spelen met vuur’ één van zijn mooiste boeken. Van het boek zijn een tweede en derde druk verschenen.

 

Roman voor (jonge) volwassenen

ISBN 90 336 2503 2

Omslagillustratie: Hans Ellens
Omslag: Wim Smalen

Eerste druk 1996
Tweede druk 2003
Derde druk 2005

Ook verkrijgbaar als e-Book via de website van Uitgeverij de Banier.