Problemen

Klik op een omslag…

Janwillem is begonnen met het schrijven van ‘probleemboeken’, omdat hij ook wel eens iets anders wilde schrijven dan avonturen van en voor kinderen. De boeken in deze serie staan allemaal op zichzelf. Je kunt ze dus onafhankelijk van elkaar lezen. Er zijn, behalve het feit dat ze allemaal op het (verzonnen) Calvijn College in Zwolle spelen, nog meer overeenkomsten. Het gaat allemaal over gewone kinderen, die iets meemaken, dat grote gevolgen heeft voor de rest van hun leven. Vaak herkennen de lezers de situatie, omdat ze van dichtbij of van een afstandje iets dergelijks hebben meegemaakt. De schrijver hoopt, dat zijn ‘probleemboeken’ de lezers helpen bij het oplossen van hun eigen problemen. Janwillem is blij, dat hij het talent, dat hij als schrijver van God heeft gekregen, ook op deze manier mag gebruiken.

Problemen – deel 8

8

Bovenstaand deel is wel een “probleemboek”, maar speelt niet op het eerder genoemde Calvijn College…