Opstand in de Lage Landen

De serie Opstand in de Lage Landen speelt zich af in de Tachtigjarige Oorlog.

Hoofdpersonen zijn Gerlof, zijn vriendin Margien en hun familie.

Het jaar 1568 wordt over het algemeen beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Een groep edelen kwam in verzet tegen koning Filips de Tweede van Spanje, die het in de Lage Landen voor het zeggen had.

Zij konden de zware belastingen en het wrede beleid ten opzichte van de aanhangers van de Nije Leer, niet goedkeuren. Willem van Oranje bracht met andere edelen legers op de been om de strijd met de Spanjaarden aan te binden.

Onder aanvoering van de hertog Van Alva,  werd de opstand bloedig neergeslagen.

Maar met zijn schrikbewind groeide ook het verzet …

Klik op de omslagen voor meer informatie over de verschillende delen.