Floris de minstreel

Klik op een omslag…

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de Middeleeuwen. In veel opzichten een donkere tijd. Er bestonden grote verschillen tussen rijk en arm, waarbij de adel en de geestelijkheid zich vaak verrijkten over de ruggen van de gewone mensen. Ook wat het geloof betreft was het een arme tijd. Geloof en bijgeloof gingen vaak hand in hand, ook al doordat de meeste mensen niet konden lezen en schrijven. De Rooms Katholieke Kerk, de enige kerk in de Middeleeuwen, maakte regelmatig misbruik van haar positie. Ze verzon regels en voorschriften met als voornaamste doel de kas van de kerk te spekken.

Reizen was vaak een gewaagde onderneming. Vooral in de arme gebieden lagen rovers op de loer, die de reizigers niet alleen van hun waardevolle spullen, maar vaak ook van hun leven beroofden. Toch waren er rondtrekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore brachten. Zowel in de dorpen en steden als in kastelen en burchten werden ze meestal hartelijk ontvangen, omdat ze altijd op de hoogte waren van de laatste nieuwtjes. Nieuws, dat de minstrelen vaak gebruikten voor hun nieuwe liederen.

Dat de minstrelen tijdens hun reizen zelf ook het nodige meemaakten, kun je lezen is de serie: FLORIS DE MINSTREEL

 

 

Nadat hij de serie “Teamdossier” had afgerond, was Janwillem toe aan iets totaal anders.

Zoals je ook aan veel van zijn andere boeken kunt merken, heeft hij altijd al veel belangstelling gehad voor geschiedenis. Gebeurtenissen uit het verleden bepalen immers het heden. Na overleg met uitgeverij Koster is hij begonnen aan een nieuwe serie, die speelt in de Middeleeuwen: Floris de minstreel. Het eerste deel start in de provincie Drenthe, waar hij zelf ook woont.

Om zo’n serie te kunnen schrijven moet je heel wat uitzoeken. Hoe woonden de mensen, wat voor kleding droegen ze, wat was al wel uitgevonden en wat niet, welke plaatsen bestonden al, enzovoort. Voor Janwillem een leuke uitdaging. Janwillem heeft verschillende oude gebouwen bezocht om de sfeer te proeven, zoals het Muiderslot en een museumklooster in Ter Apel.