Spion voor de vijand

Dave Woods, dubbelspion – deel 1

Dave, de hoofdpersoon, wil graag archeologie gaan studeren. Maar de regering heeft bepaald dat hij computerprogrammeur moet worden voor de geheime dienst. Om zijn toekomst te veranderen, hackt Dave de computer van de overheid. Hij komt in de bestanden van de geheime dienst, met dramatische gevolgen.

Alle bewoners van Telios, het land waar Dave woont,moeten een chip in hun linkerarm dragen om te kunnen betalen, eten te krijgen, naar school te gaan, enzovoort. Met behulp van deze chip houdt de regering nauwlettend het doen en laten van de bevolking in de gaten. Zonder deze chip is het bijna onmogelijk te overleven. Mensen die weigeren de chip te laten implanteren, worden beschouwd als paria’s. Dave staat voor een bijna onmogelijke keus: zich aansluiten bij deze paria’s of zich overgeven aan de soldaten van het regiem. In beide gevallen is de toekomst uiterst onzeker.

En dan is er natuurlijk nog Mandy…

Klik op een omslag…

 

Uitgeverij Mes

AVI +
Nugi 243

12 jaar en ouder

ISBN 9789059522190

Omslagontwerp: Fred van den Driessche

Eerste druk 2014

Tweede druk 2018