MAF kinderen

Aanleiding voor het schrijven van de serie MAF-kinderen, waren de artikelen die Janwillem regelmatig las en leest in Naast, het blad van de vereniging De Verre Naasten. In dit blad staan naast verhalen van zendelingen ook stukjes over het werk van de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship. Overal in de wereld vliegen vliegtuigen van deze Christelijke hulporganisatie om mensen in afgelegen gebieden te helpen. Ze vervoeren mensen en goederen naar plaatsen die over de weg of het water nauwelijks bereikbaar zijn.

Klik op een omslag…

Janwillem heeft om verschillende redenen voor het werk van de MAF op het Indonesische eiland Papua gekozen. Allereerst omdat hij vroeger als kind de boeken van Wambo van Piet Prins heeft verslonden. Daarnaast omdat er bij hem in de kerk mensen zitten, waarvan een zwager en (schoon)zus in Wamena woonden en werkten. Deze familie was een paar keer in Wamena geweest en Janwillem mocht een paar DVD’s van hen lenen om zo een beeld te krijgen van de huizen in Wamena, de omgeving van die plaats en het werk van de MAF. Ook lazen zij de verhalen, voordat ze naar de uitgeverij werden gezonden.

Wil je meer weten over het werk van de Maf, kijk dan op www.maf.nl